Kontaktirajte nas

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga lahko posredujete preko spodnjega obrazca.


Vprašanje poslano.
?

Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za spremljanje statistike obiska. Izberite opcijo »Nadaljuj« ali pa na tej povezavi izklopite njihovo uporabo.
Nadaljuj

Splošni pogoji za sodelovanje v nagradnih igrah

Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri s ključno besedo #novaPrima

 

Splošni pogoji in pravila organizacije nagradnih iger na spletnih portalih podjetja DZS, d. d.

 

Organizator: DZS, založništvo in trgovina, d. d., Izobraževalno založništvo, Dalmatinova ulica 2, 1538 Ljubljana, Matična številka: 5132088000, davčna številka: SI11111909

 

1.           Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne in mladoletne fizične osebe, ki so državljani ali rezidenti Republike Slovenije. Za mladoletne nagrajence izpolnijo in podpišejo izjavo o strinjanju za sodelovanje v nagradni igri in koriščenje nagrade starši oziroma zakoniti zastopniki.

Udeleženci v posamezni nagradni igri sodelujejo na način, kot je objavljen na spletni strani, kjer nagradna igra poteka.  Načini sodelovanja so lahko odgovori na nagradno vprašanje, glasovanje ali sodelovanje preko družbenih omrežjih Facebook, Twitter in Instagram z uporabo ključne besede #novaPrima (v nadaljevanju: ključna beseda). Sodelovanje preko Facebook strani Izobraževalnega založništva DZS, d. d., poteka skladno s pravili družbenega omrežja Facebook. Facebook ni pokrovitelj nagradnih iger v organizaciji Izobraževalnega založništva DZS, d. d., niti ni na kakršen koli način povezan z njimi.

Pogoj za sodelovanje je, da se udeleženci (v primeru mladoletnih oseb tudi njihovi starši oz. zakoniti zastopniki) strinjajo s temi Splošnimi pogoji in pravili. V primeru, ko poteka sodelovanje preko Facebook strani Izobraževalnega založništva DZS, d. d., so uporabniki dolžni ravnati tudi v skladu s pravili družbenega omrežja Facebook. Šteje se, da je udeleženec nagradne igre seznanjen s pravili in se z njimi strinja, ko organizatorju posreduje izpolnjeni spletni obrazec z odgovorom na nagradno vprašanje, kadar je ta pri posamezni nagradni igri zahtevan, oziroma ko objavi odgovor na družbenih omrežjih Facebook, Twitter in Instagram. V objavi mora uporabiti ključno besedo, objava pa mora biti odprta za javnost (v primeru Facebooka to pomeni, da mora uporabnik, ki ima sicer skrit profil, objavo nastaviti kot javno; v primeru Twitterja in Instagrama pa to pomeni, da mora imeti uporabnik javno dostopen profil). Na družbenem omrežju Facebook je potrebno poleg uporabe ključne besede, vsebino objaviti tudi na Facebook zidu Šolskega epicentra (https://www.facebook.com/epi.dzs).

Pogoj za prejetje nagrade so sporočeni osnovni podatki nagrajenca (ime, priimek in naslov) ter davčna številka. Uporabniki, ki bodo v nagradni igri sodelovali na družbenih omrežjih preko ključnih besed, bodo morali organizatorju osebne podatke, davčno številko in e-naslov sporočiti v primeru, če bodo izžrebani. Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec z ustreznim dokumentom izkaže svojo identiteto. V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov ima organizator udeleženca pravico iz nagradne igre izključiti.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v družbi DZS, d. d., ali njihovi ožji družinski člani. (zakonec oz. oseba, s katero živi v skupni življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oz. posvojitelji zaposlenega).

Datum začetka in zaključka nagradne igre je objavljen na spletni strani, kjer nagradna igra tudi poteka.

 

2.           Nagrada in plačilo dohodnine

Organizator pri vsaki nagradni igri navede, kakšna je nagrada za izžrebanca.

Vrednost posamezne nagrade ne presega zakonsko določene vrednosti za plačilo akontacije dohodnine.

Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, prav tako ni možna zamenjava nagrade.

Nagrajenci, ki bodo v nagradni igri sodelovali preko obrazca na spletni strani, bodo o nagradi, pogojih (časovnih rokih in drugih pogojih) in načinu prevzema nagrade obveščeni na e-naslov, ki ga bodo navedli ob vpisu odgovora v spletni obrazec.

Nagrajenci, ki bodo v nagradni igri sodelovali s ključno besedo, bodo o nagradi obveščeni preko tistega kanala (družbenega omrežja), preko katerega bodo sodelovali v nagradni igri (Facebook, Twitter in Instagram), in sicer bodo obvestilo o tem, da so bili izžrebani, skupaj s prošnjo, da organizatorju sporočijo svoje podatke, prejeli v obliki odgovora na svojo objavo, s katero bodo sodelovali v nagradni igri.

 

3.           Žrebanje

Žrebanje poteka v prostorih organizatorja  v navzočnosti komisije, ki jo sestavljajo tri osebe, zaposlene pri organizatorju. Žreb bo naključen iz nabora vseh sodelujočih, ki bodo v primeru nagradnih vprašanj oddali oziroma objavili pravilen odgovor s ključno besedo najkasneje do roka, navedenega pri posamezni nagradni igri. Žrebanje ni javno.

V primeru nepravilnega odgovora ali nepopolno izpolnjenega obrazca, se le-ta izloči, žrebanje pa se ponovi.

V primeru, da nagrajenec v roku 14 dni od trenutka, ko organizator nagrajencu pošlje obvestilo o prejeti nagradi (po pošti, preko e-pošte oziroma v obliki odgovora na svojo objavo na družbenih omrežjih), nagrade ne prevzame, ali se po pošti poslana nagrada na naslov, ki izhaja iz izpolnjenega obrazca, vrne organizatorju kot nevročena, se šteje, da nagrajenec nagrado zavrača. V tem primeru se žrebanje ne ponovi. V primeru izgubljenega ali poškodovanega paketa in/ali poškodovane vsebine paketa, ki je bil poslan po pošti, nagrajenec ni upravičen do kakršnegakoli nadomestila, finančnega ali materialnega.

Zapisnik žrebanja in podatki o izžrebancu se shranijo, organizator pa bo nagrajence pisno obvestil. Žreb komisije je dokončen in pritožba na postopek žrebanja ni možna.

Zapisnik o žrebanju se bo hranil leto dni na naslovu organizatorja. Po poteku navedenega roka lahko organizator nagradne igre dokumentacijo uniči.

 

4.           Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se zavezuje, da jih bo odpravili v čim krajšem času in o tem obvestili udeleženca.

 

5.           Zasebnost in varstvo podatkov udeležencev v nagradni igri

Udeleženci v nagradni igri organizatorju izrecno dovoljujejo, da organizator vodi, vzdržuje, združuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov udeležencev v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov - ZVOP-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 94/2007). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli organizatorju, da se, če je izžreban, njegovi podatki, to so ime, priimek in kraj bivanja objavijo na spletni strani organizatorja. Upravljavec zbirke lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradnem natečaju, vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih. Osebne podatke lahko obdeluje neomejeno oziroma do preklica udeleženčeve privolitve.

Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, svojim zunanjim izvajalcem in partnerjem, V času upravljanja osebnih podatkov ima  udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Udeleženec lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v roku 15 dni po vloženi zahtevi izbriše njegove osebne podatke iz zbirke.  

Organizator si pridržuje pravico, da v medijih objavi imena nagrajencev in fotografije ter posnetke morebitne podelitve nagrad, za kar organizatorju nagrajencem ni treba plačati.

 

6.           Sprememba pogojev, odgovornost

Družba DZS, d. d., si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pogojev.

Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator nagradne igre ne prevzema nikakršne odgovornosti za nedelovanje portala in posledično nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve.

 

Ljubljana, dne 28. 2. 2018