Kontaktirajte nas

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga lahko posredujete preko spodnjega obrazca.


Vprašanje poslano.
?

Želite brezplačen promo dostop?

Sporočite nam, za katere predmete in razrede in brezplačen promo dostop vam bomo uredili v najkrajšem možnem času.

Zanima me predstavitev spletne podpore

Podatki poslani.

Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za spremljanje statistike obiska. Izberite opcijo »Nadaljuj« ali pa na tej povezavi izklopite njihovo uporabo.
Nadaljuj

Biologija za gimnazije

Brez biologije ne gre!

Prepričani smo, da nas že dobro poznate, saj mnogi med vami uporabljate didaktični komplet v petih knjigah Biologija v gimnaziji. Prav zato verjamemo, da vas bo navdušila in prepričala tudi naša nova vertikala učbenikov za biologijo v gimnazijah.

Veseli smo, da ste v novem učbeniku Biologija celice, ki po vsebini sledi učnemu načrtu za prvi letnik gimnazije prepoznali mnogo odlik, zaradi katerih je postal že kmalu po izidu uspšenica! Z novo avtorsko ekipo prinaša sveže ideje  za poučevanje ter razumljive in prijazne razlage za dijake.

Vaša pričakovanja želimo izpolniti tudi pri pripravi drugega v nizu novih učbenikov, Dedovanje in evolucija, ki bo na voljo za šolsko leto 2024/25.

Prelistajte vzorčne strani!

Cena: 21,50 EUR
ISBN: 9789610210627
 
 

  Prelistajte vzorčne strani

Cena: v pripravi
ISBN: 9789610210962

NOVO 2024/25!

Prelistajte vzorčne strani
 
Prijavite se na predstavitev

Zakaj nov učbenik?

Predhodni učbenik za 1. letnik biologije Biologija celice in genetika je izšel leta 2010, zato se je pojavila potreba po prenovi, tako v strokovno-teoretičnem kot v konceptualnem pogledu. Biologija je kot posledica hitrega razvoja sodobne tehnologije tudi sama hitro razvijajoča se znanstvena veda, ki nas neprestano zasipa z novimi dognanji o živem. Hkrati se v sodobnem izobraževalnem sistemu spreminja tudi metodika poučevanja, ki zahteva nove didaktične pristope. V novem učbeniku smo poskušali čim bolje zajeti omenjeno dinamiko sprememb in ga na ta način posodobljenega postaviti na trg v korak s časom. Za prihodnja leta je načrtovana posodobitev učbenikov celotne vertikale gimnazijskega izobraževalnega programa.

Novi učbenik podpira aktivno vlogo dijakov, njihovo sodelovanje in (samo)vrednotenje znanja ter razvija zmožnost kritičnega mišljenja in argumentiranja. Vključuje vse dejavnike, ki v procesu učenja spodbujajo aktivnejšo vlogo dijakov, kar je osnova za kvalitetno in trajnejše znanje.

NAROČITE OGLEDNI IZVOD
 

VSEBINA

 1. Biologija danes
 2. Vsak organizem je zgrajen iz vsaj ene celice
 3. Celice imajo podobno kemično zgradbo
 4. Beljakovine lahko delujejo kot encimi
 5. Sinteza beljakovin
 6. Transport snovi skozi membrano
 7. Celice se delijo
 8. Energetski metabolizem celice
 

Zakaj izbrati prav ta učbenik?

 • Biologija je hitro razvijajoča se znanstvena veda - nova dognanja. Tekst vključuje nove znanstvene izsledke.
 • Razvoj novih didaktičnih pristopov v izobraževalnem sistemu. Koncept temelji na metodi formativnega spremljanja učenja.
 • Nove oblikovne smernice. Mikro- in makrostruktura povečujeta preglednost teksta in jasnost razlage.
OGLED SPLETNEGA SEMINARJA

 

PRELISTAJTE KATALOG

Nagradna igra Biologija celice

Skupaj smo odštevali do izida učbenika Biologija celice z nagradno igro, v kateri smo vas spraševali Kaj je na naslovnici?  Med vsemi, ki ste odgovorili pravilno, smo 23. 1. 2023 izžrebali tri prejemnike treh Geografskih atlasov iz Zbirke atlasov za šolo in dom. Nagradna igra je potekala od 12. 1. do 20. 1. 2023 v skladu s splošnimi pogoji objavljenimi na www.evedez.si/nagradne_igre. Hvala vsem, ki ste se odzvali in čestitke nagrajencem:

1. ga. Sabina Lepen Narić

2. g. Vlado Pirc

3. ga. Darinka Gilčvert Berdnik

 


AVTORSKA EKIPA

Nataša Koprivnikar je z letom 2024 ravnateljica na Gimnaziji Šentvid. Zadnjih osemnajst let je poučevala na Gimnaziji Poljane, kjer je bila več let vodja strokovnega aktiva učiteljev naravoslovja, koordinirala je delo Šolskega razvojnega tima in bila članica Šolske razvojne komisije in drugih skupin, ki so delovale v smeri izboljšanja kvalitete pouka. Sodelovala je tudi v mednarodnih projektih, npr. Socrates/Comenius, bila je šolska koordinatorica mednarodnega projekta PISA, v okviru mednarodnih izmenjav dijakov sodeluje s šolami v tujini in v času gostovanja pripravlja tudi biološke delavnice. Aktivno je  vključena v projekte Zavoda za šolstvo in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: npr. Znanost gre v šolo, Evropski oddelki, bila je šolski vodja, koordinatorica in članica projekta NA-MA POTI, v okviru katerega je na izobraževanju članov izvedla tudi predstavitve primerov dejavnosti za razvijanje naravoslovne pismenosti. Vključena je bila v razvojno nalogo Uvajanje formativnega spremljanja in inkluzivne paradigme, trenutno pa sodeluje v razvojni nalogi Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje. Redno se udeležuje študijskih srečanj profesoric in profesorjev biologije v srednjih šolah, kjer predstavlja primere dobre prakse. Je mentorica mladim raziskovalcem, študentom biološkega izobraževanja na pedagoški praksi in dijakom, ki se udeležujejo šolskih in državnih tekmovanj na področju biologije. Z Državnim izpitnim centrom sodeluje kot zunanja ocenjevalka pri splošni maturi in se stalno strokovno izobražuje in usposablja. V preteklosti je že sodelovala pri posodobitvi in strokovnem pregledu delovnega zvezka Biologija za gimnazije.

Zorica Potisk je zaposlena na Gimnaziji in srednji šoli Kočevje. V preteklih letih je kot učiteljica biologije in interdisciplinarnih tematskih sklopov strokovno sodelovala na področju razvojno-raziskovalnega dela v različnih projektih Zavoda za šolstvo Republike Slovenije. Prvi tak je bil pilotni projekt Učenje učenja. Največ pozornosti je namenila mednarodnemu projektu Podpora učiteljem pri formativnem spremljanju in razvojni nalogi Uvajanje formativnega spremljanja in inkluzivne paradigme. V mednarodnem projektu Erasmus + Glas učenca-most do učenja (CIDREE) je na srečanjih učiteljev predstavila izkušnje s formativnim spremljanjem pri pouku biologije na različnih osnovnih in srednjih šolah. Skupaj z dijaki je soustvarila okroglo mizo Živimo šolo prihodnosti, dijaki pa so bili tudi aktivni udeleženci mednarodne konference Student Voice in Education na Brdu pri Kranju. Svoje izkušnje je širila z gradivi in objavami prispevkov v reviji Vzgoja in izobraževanje ter v priročnikih Formativno spremljanje v podporo učenju in Vključujoča šola. Znanje in pridobljene strategije širi v obliki delavnic in tržnic orodij formativnega spremljanja tudi na študijskih srečanjih učiteljev biologije in konferencah učiteljev naravoslovnih predmetov. Na Zavodu za šolstvo Republike Slovenije so njeno delo in dijake, ki so zavzeto sodelovali pri uvajanju novosti pri pouku biologije, prepoznali in ji za razvijanje spodbudnega učnega okolja podelili Kumerdejevo priznanje.

Jana Škrlep je biologijo najprej poučevala v centrih CŠOD, od leta 1997 je zaposlena na Gimnaziji Poljane v Ljubljani. Tu poučuje biologijo v prvih treh letnikih splošne in klasične gimnazije. Poleg tega poučuje že vrsto let izbirni predmet v 2. letniku splošne gimnazije, kjer poglobljeno obravnavajo mikrobiologijo in biotehnologijo, v zadnjih letih še izbirni predmet v 3. letniku, kjer poglabljamo teme, povezane z organskimi sistemi človeka. V preteklosti je za dijake četrtega letnika vodila priprave na maturo. Kot zunanja ocenjevalka na maturi sodeluje že več kot 20 let. S svojimi dijaki se redno udeležuje tekmovanj iz biologije ter tekmovanja iz znanja o sladkorni bolezni. Skupaj dosegajo uspehe še z raziskovalnimi nalogami na srečanjih mladih raziskovalcev; pri tem sodelujejo z Biotehniško fakulteto in Nacionalnim inštitutom za biologijo. Deluje tudi kot mentorica študentom na praksi ter kot mentorica ekipi prve pomoči. Redno se udeležuje študijskih srečanj in drugih strokovnih izobraževanj. S svojimi prispevki je sodelovala nekajkrat tudi na mednarodnih konferencah. Sodelovala je še v projektu NA-MA poti, namenjenem spodbujanju naravoslovne in matematične pismenosti.  

Janina Žorž  je univerzitetna diplomirana biologinja in univerzitetna profesorica biologije, saj je v času študija na Biotehniški fakulteti v Ljubljani najprej izbrala raziskovalno smer molekularne biologije in kasneje vzporedno še pedagoško smer. Njene začetne ambicije so bile delati v laboratoriju, a je prvo zaposlitev dobila v srednji šoli in kmalu ugotovila, da ji poučevanje zelo ustreza. Še vedno pa se ji zdi, da najvišje stopnje znanja dosegajo dijaki prav med izvajanjem laboratorijskih vaj. Vseh 17 let delovne dobe preko projektov in razvojnih nalog kot so ATS2020, NA-MA poti, ITS, RNUUO, aktivno sodeluje z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo in soustvarja novosti v slovenskem šolstvu. Nenazadnje je tudi zunanja ocenjevalka na splošni maturi.

Kristina Prosen je po izobrazbi univerzitetna diplomirana biologinja, ki ima poleg strokovne tudi pedagoško-andragoško diplomo Biotehniške fakultete. Opravila je strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja ter pridobila naziv svetnica. Kot profesorica biologije je že vrsto let zaposlena na Škofijski gimnaziji Vipava. Poleg tega je poučevala na Gimnaziji Nova Gorica in na Zavodu za šolstvo, vodila projekt School-oriented Interactive Identification Tools (SIIT), kjer je s sodelavci izdelovala določevalne ključe za določanje organizmov ter opravljala delo svetovalke za naravoslovje. Stalno se strokovno izobražuje in usposablja na različnih izobraževanjih v Sloveniji in tujini (Erazmus tečaji). Aktivno je vključena v projekte Zavoda za šolstvo. Bila je članica v razvojno raziskovalnih projektih Učenje-učenja, NA-MA POTI in PODVIG. Aktivno je sodelovala v razvojnih nalogah Formativno spremljanje v podporo učenju vsakega učenca ter Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje. Na različnih izobraževanjih (SIRIKT, NAK) in v študijskih skupinah je izvajala predstavitve dejavnosti pri pouku in delavnice. Več let že deluje kot zunanja ocenjevalka pri splošni maturi za biologijo. Kristina veliko časa in energije posveča delu v razredu, kjer z različnimi dejavnostmi dijake spodbuja k aktivni udeležbi pri pouku, povezovanju znanja ter prenosu v vsakdanje življenje. Z uvajanjem elementov formativnega spremljanja jih vodi k načrtovanju učenja in prevzemanju odgovornosti za učenje. Kot mentorica jim stoji ob strani pri pripravi na tekmovanja in raziskovalnih nalogah.

 


VAS ZANIMA VEČ?

Za predstavitev na šoli, ogled gradiv in informacije nas pokličite po telefonu na številko 01/30 69 843 ali nam pišite na e-naslov maja.kotar@dzs.si.