Kontaktirajte nas

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga lahko posredujete preko spodnjega obrazca.


Vprašanje poslano.
?

Želite brezplačen promo dostop?

Sporočite nam, za katere predmete in razrede in brezplačen promo dostop vam bomo uredili v najkrajšem možnem času.

Zanima me predstavitev spletne podpore

Podatki poslani.

Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za spremljanje statistike obiska. Izberite opcijo »Nadaljuj« ali pa na tej povezavi izklopite njihovo uporabo.
Nadaljuj

NOVA BERILA - LITERARNA DOŽIVETJA 1-4

Popeljite dijake v nova literarna doživetja!

 

Berilo Literarna doživetja je usklajeno z učnim načrtom za strokovne šole in gimnazije ter urejeno po literarnozgodovinskem načelu.

S preseganjem kanona šolskih odlomkov prinaša v pouk književnosti sveže odlomke ter avtorje in avtorice, ki jih literarna zgodovina odkriva na novo. Odlomke spremljajo bogate znotraj- in medpredmetne vsebine za spodbujanje motivacije ter širjenje kulturne in splošne razgledanosti. Vodilo pri izboru novih odlomkov so načelo literarne kakovosti, problemskost ter recepcijsko načelo.

 

Berilo dijakom sporoča, da je literatura s svojimi idejami brezčasna. Naučili se bodo osmisliti branje književnih besedil z vrednotenjem in aktualizacijo. Vprašanja jih bodo vodila pri raziskovanju literarnega besedila, jih usmerjala k razmišljanju o njem ter jih spodbujala k izražanju svojih pogledov na teme, motive in sporočila.

 

Z berilom Literarna doživetja odlično uresničujemo glavni cilj književnega pouka, in sicer vzgojo kultiviranega bralca z razvitimi literarnimi zmožnostmi. Omogoča tudi razvoj zmožnosti zaznavanja problemskih situacij posameznika in družbe v preteklosti in sedanjosti. Dijake spodbuja k izražanju svojih pogledov na teme, motive in sporočila, ki jih prinaša literarno delo.

Odlikujejo ga:

 • sistematično razvijanje literarne zmožnosti
 • novi odlomki in dela 
 • uravnotežena zastopanost avtoric
 • bogat literarnovedni inštrumentarij
 • vodena interpretacija
 • aktualizacija in ustvarjalno delo s književnostjo
 • žanrski odlomki
 • medpredmetno povezovanje, zlasti z drugimi umetnostmi, zgodovinskimi in družbenimi okoliščinami

ISBN: 9789610211204

Cena: 22,00 EUR

NOVO 2024/25

Prelistajte strani

ISBN: 9789610210634

Cena: 21,50 EUR

 

Prelistajte strani
Naročite ogledni izvod
PRIJAVA NA PREDSTAVITEV

Berilo je sestavljeno iz osmih poglavij, ki jih sestavljajo manjše enote oziroma odlomki. Zgradba je sistematična in pregledna.

Poglavje je sestavljeno iz:

 • rubrike Pogled, ki vključuje zanimivosti obdobja
 • uvoda s podrobno predstavitvijo kulturnih, zgodovinskih in družbenih značilnosti obdobja
 • literarnih besedil, razvrščenihpesništvo, pripovedništvo, dramatiko
 • žanrskega besedila iz sodobne književnosti, ki se tematsko, idejno ali motivno povezuje z značilnostmi literarnega obdobja (namenjena je žanrski obravnavi besedil - 10 % vprašanj na poklicni maturi)

Enota je sestavljena iz:

 • motivacijskega uvoda, ki usmerja k doživljanju besedila
 • avtorjevega življenjepisa in ustvarjanja
 • spremne razlage v jeziku, prilagojenem razvojni stopnji dijakov
 • literarnega besedila
 • didaktičnih vprašanj za vodeno, a tudi odprto interpretacijo, s katero spodbujamo doživljanje, razumevanje in vrednotenje besedila
 • literarnozgodovinskih in literarnoteoretičnih pojmov
 • rubrike Odmev, ki zajema medijske predelave in aktualizacije ter vplive na druge ustvarjalce
NAROČILO OGLEDNEGA IZVODA

Kratka predstavitev vrhunske avtorske ekipe

Dr. Jožica Jožef Beg je avtorica številnih člankov v revijah Jezik in slovstvo, Slovenščina v šoli, Šolska knjižnica, učbenikov in delovnih zvezkov za slovenščino (Slovenščina 1–4, Obvladam 1–4, Slovenski jezik: delovni učbenik za slovenščino v 1. in 2. letniku nižjega poklicnega izobraževanja). Kot recenzentka je sodelovala pri berilu za poklicne šole Mlada obzorja. Slovenščino poučuje na Šolskem centru Novo mesto. Doktorirala je iz didaktike književnosti.

Dr. Sanja Kostanjšek je avtorica učbenikov Slovenščina 1–4, Slovenski jezik, Obvladam 3–4, Matura – Slovenščina in učbenika za slovenščino v poklicno-tehniških programih. Napisala je tudi več člankov za revije Sodobnost, Jezik in slovstvo ter Vzgoja in izobraževanje. Slovenščino poučuje na Šolskem centru Novo mesto. Doktorirala je iz literarne teorije.

Dragica Debeljak, prof., je diplomirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani, smer slovenski jezik s književnostjo in nemški jezik. Zaposlila se je na Šolskem centru Kranj, kjer je poučevala slovenščino do upokojitve leta 2020, in sicer v vseh  programih sredjnešolskega izobraževanja. Dosegla je naziv svetnica. Končala je tudi srednjo stopnjo za tuje študente na Goethe Institutu v Münchnu. Nekaj časa je vodila tudi šolsko knjižnico in učbeniški sklad, vse v povezavi s Centrom Indok in kranjsko mestno knjižnico. Ob rednem delu je  še avtorica, soavtorica, recenzentka in konsulentka pri nastajanju srednješolskih učbenikov in priročnikov za slovenski jezik in književnost. Sodelovala je tudi z ZRSŠŠ pri pripravi  učnih načrtov za slovenščino za srednje šole in kot mentorska učiteljica. V več projektih  je delovala  tudi v povezavi z Ministrstvom za šolstvo. Na šoli je vodila gledališki krožek, urejala šolsko glasilo, sodelovala v projektih Znanost mladini, Slovenščina ima dolg jezik – književnost na filmu in pripravljala dijake na tekmovanje za Cankarjevo priznanje.

Denis Škofič, prof., je pesnik, pisatelj in literarni kritik. Na Filozofski fakulteti v Mariboru je diplomiral iz slovenskega jezika s književnostjo. Izdal je tri pesniške zbirke: Sprehajalec ptic (Beletrina, 2013), Seganje (Cankarjeva založba, 2017) in Tuskulum (Cankarjeva založba, 2023). S kratkimi zgodbami je bil uvrščen v zbornik Vrane, čečkarije in konfeti (Litera, 2017) ter antologijo Petdeset izbranih kratkih zgodb avtorjev in avtoric rojenih po 1980 (Dialogi, 2019). Sodeloval je tudi pri monografiji Portreti sodobne slovenske literature (1991–2016) v izdaji založbe Fit media (2017).


VAS ZANIMA VEČ?

Za predstavitev na šoli, ogled gradiv in informacije nas pokličite po telefonu na številko 01/30 69 823 ali nam pišite na e-naslov alenka.korenjak@dzs.si.