Kontaktirajte nas

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga lahko posredujete preko spodnjega obrazca.


Vprašanje poslano.
?

Želite brezplačen promo dostop?

Sporočite nam, za katere predmete in razrede in brezplačen promo dostop vam bomo uredili v najkrajšem možnem času.

Zanima me predstavitev spletne podpore

Podatki poslani.

Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za spremljanje statistike obiska. Izberite opcijo »Nadaljuj« ali pa na tej povezavi izklopite njihovo uporabo.
Nadaljuj

BIOLOGIJA

Biologija celice novo

učbenik za 1. letnik gimnazije

BIOLOGIJA - CELICA

učbenik za biologijo v 1. letniku gimnazije

BIOLOGIJA - EKOLOGIJA

učbenik za biologijo v 3. letniku gimnazije

BIOLOGIJA CELICE IN GENETIKA

učbenik za biologijo v 1. letniku gimnazijskega izobraževanja in programih srednješolskega izobraževanja z najmanj 140-urnim ali večjim obsegom pouka biologije

BIOLOGIJA V GIMNAZIJI - IZBIRNI DEL

učbenik za pouk biologije v gimnazijskih programih izobraževanja; 2., 3. in 4. letnik

EVOLUCIJA, BIOTSKA PESTROST IN EKOLOGIJA - EKOLOGIJA

učbenik za pouk biologije v gimnazijskih programih izobraževanja; 1. do 4. letnik

EVOLUCIJA, BIOTSKA PESTROST IN EKOLOGIJA - EVOLUCIJA

učbenik za pouk biologije v gimnazijskih programih izobraževanja; 1. do 4. letnik

ZGRADBA IN DELOVANJE ORGANIZMOV

učbenik za pouk biologije v gimnazijskem in srednjem strokovnem programu izobraževanja; 1. - 4. letnik

BIOLOGIJA CELICE IN EKOLOGIJA Z VARSTVOM OKOLJA

učbenik za biologijo v 1. letniku strokovnih in poklicno-tehniških šolah

BIOLOGIJA - RAZNOLIKOST ŽIVIH BITIJ

učbenik za biologijo v 2. letniku gimnazije

DRUŽBOSLOVJE

DRUŽBOSLOVJE-DRŽAVLJANSKA KULTURA

učbenik za družboslovje v 1., 2. in 3. letniku srednjega poklicnega izobraževanja

DRUŽBOSLOVJE-ZGODOVINA

učbenik za družboslovje v 1., 2. in 3. letniku srednjega poklicnega izobraževanja

FIZIKA

ELEKTRIKA, MAGNETIZEM IN ATOMI

d-učbenik za fiziko v 3. letniku gimnazij in srednjih šol

ENERGIJA, TOPLOTA, NIHANJE IN VALOVANJE

d-učbenik za fiziko v 2. letniku gimnazij in srednjih šol

GIBANJE IN SILA

d-učbenik za fiziko v 1. letniku gimnazij in srednjih šol

ELEKTRIKA, MAGNETIZEM IN ATOMI

učbenik za fiziko v 3. letniku gimnazij in srednjih šol

ENERGIJA, TOPLOTA, NIHANJE IN VALOVANJE

učbenik za fiziko v 2. letniku gimnazij in srednjih šol

SVET ELEKTRONOV IN ATOMOV

učbenik za fiziko v 1., 2. in 3. letniku gimnazijskega, srednjega poklicnega in srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja

FIZIKA ZA SREDNJE ŠOLE I. DEL

učbenik za fiziko v 1. oz. 2. letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja

FIZIKA ZA SREDNJE ŠOLE II. DEL

učbenik za fiziko v 1., 2. in 3. letniku gimnazijskega, srednjega poklicnega in srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja

MALA FIZIKA 1. Mehanika, toplota.

učbenik za fiziko v 1. in 2. letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja

FIZIKA ZA SREDNJE ŠOLE III. DEL

učbenik za fiziko v 1., 2., 3. in 4. letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja

MALA FIZIKA 2. Elektrika, nihanje in valovanje, optika, posebna teorija relativnosti, kvantna mehanika.

učbenik za fiziko v 2. in 3. letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja

GIBANJE IN SILA

učbenik za fiziko v 1. letniku gimnazij in srednjih šol

GEOGRAFIJA

GEOGRAFIJA 1

učbenik za geografijo za 1. letnik gimnazije

GEOGRAFIJA SLOVENIJE 1

učbenik za geografijo v 3. letniku gimnazijskega izobraževanja

GEOGRAFIJA ZA SREDNJE ŠOLE 1, 2

učbenik za geografijo v 1. letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja

INFORMATIKA

OSNOVE INFORMATIKE

učbenik za pouk informatike v 1. letniku gimnazij in srednjih šol

INFORMATIKA

učbenik za pouk informatike v gimnazijah, srednjih tehniških in srednjih strokovnih šol

KEMIJA

KEMIJA ZA GIMNAZIJE 1

učbenik za kemijo v 1., 2. in 4. letniku gimnazijskega izobraževanja

KEMIJA ZA GIMNAZIJE 1

učbenik za kemijo v 1. letniku gimnazij in učbenik za modul Splošna in anorganska kemija v programu Kemijski tehnik (vsi letniki)

KEMIJA ZA GIMNAZIJE 2

učbenik za modula Splošna in anorganska kemija ter Organska kemija v programu Kemijski tehnik (vsi letniki)

SNOVI, OKOLJE, PREHRANA

učbenik za kemijo v srednjih strokovnih šolah

KEMIJA ZA GIMNAZIJE 2

učbenik za kemijo za gimnazije

KEMIJA ZA GIMNAZIJE 3

učbenik za kemijo za gimnazije

KEMIJA ZA GIMNAZIJE 3 novo

učbenik za organsko kemijo

KEMIJA ZA GIMNAZIJE 3

d-učbenik za organsko kemijo

MATEMATIKA

MATEMATIKA 1 prenova

učbenik za 1. letnik gimnazij

MATEMATIKA 1

učbenik za 1. letnik gimnazij

MATEMATIKA 2

učbenik za 2. letnik gimnazij

MATEMATIKA 3

učbenik za 3. letnik gimnazij

MATEMATIKA 4

učbenik za 4. letnik gimnazij

MATEMATIKA 1, za prvi letnik splošnih in tehniških gimnazij

učbenik za matematiko v 1. letniku splošnih in tehniških gimnazij

MATEMATIKA 1. Realna števila, linearna funkcija

učbenik za matematiko v 1. letniku gimnazijskega izobraževanja

MATEMATIKA 1, učbenik za srednje strokovne šole

učbenik za 1. letnik srednjih strokovnih šol

MATEMATIKA 2, učbenik za srednje strokovne šole

učbenik za 2. letnik srednjih strokovnih šol

MATEMATIKA 3, učbenik za srednje strokovne šole

učbenik za 3. letnik srednjih strokovnih šol

MATEMATIKA 4, učbenik za srednje strokovne šole

učbenik za 4. letnik srednjih strokovnih šol

MATEMATIKA ZA NIŽJE POKLICNE ŠOLE

učbenik za matematiko v 1. in 2. letniku nižjega poklicnega izobraževanja

MATEMATIKA ZA TRILETNE POKLICNE ŠOLE, 1. zvezek

učbenik za matematiko v 1. letniku triletnih poklicnih šol

MATEMATIKA ZA 1. LETO POKLICNO-TEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVANJA

učbenik za 1. leto poklicno-tehniškega izobraževanja, 4. letnik

MATEMATIKA 1, GEOMETRIJA V RAVNINI

učbenik za matematiko v 1. letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja

NARAVOSLOVJE

NARAVOSLOVJE ZA POKLICNE ŠOLE

učbenik za predmet Naravoslovje v srednjih poklicnih šolah

PSIHOLOGIJA

PSIHOLOGIJA SPOZNANJA IN DILEME

učbenik za psihologijo v 4. letniku gimnazijskega izobraževanja

UVOD V PSIHOLOGIJO

učbenik za psihologijo v 2. letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja

SLOVENŠČINA

BESEDE 3 novo

učbenik za slovenski jezik v 3. letniku triletnih poklicnih šol

BESEDE 2 novo

učbenik za slovenski jezik v 2. letniku triletnih poklicnih šol

LITERARNA DOŽIVETJA 2 novo

berilo in učbenik za slovenščino v 2. letniku strokovnih šol in gimnazij

LITERARNA DOŽIVETJA 1 novo

berilo in učbenik za slovenščino v 1. letniku strokovnih šol in gimnazij

BRANJA 1

berilo in učbenik za slovenščino v 1. letniku gimnazij in štiriletnih strokovnih šol

BRANJA 1 novo

berilo in učbenik za slovenščino v 1. letniku gimnazij in štiriletnih strokovnih šol

BRANJA 2

berilo in učbenik za 2. letnik gimnazij in štiriletnih strokovnih šol

BRANJA 2 novo

berilo in učbenik za 2. letnik gimnazij in štiriletnih strokovnih šol

BRANJA 3

berilo in učbenik za 3. letnik gimnazijskega in srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja

BRANJA 3 novo

berilo in učbenik za 3. letnik gimnazijskega in srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja

BRANJA 4

berilo in učbenik za slovenščino za 4. letnik gimnazij in štiriletnih strokovnih šol

BRANJA 4 novo

berilo in učbenik za slovenščino za 4. letnik gimnazij in štiriletnih strokovnih šol

BERILO

učbenik za 1. in 2. letnik nižjega poklicnega izobraževanja

BESEDE 1 prenova

učbenik za slovenski jezik za 1. letnik triletnih poklicnih šol

BESEDE 1

učbenik za slovenski jezik za 1. letnik triletnih poklicnih šol

BESEDE 2

učbenik za slovenski jezik za 2. letnik triletnih poklicnih šol

BESEDE 3

učbenik za slovenščino v 3. letniku srednjega poklicnega izobraževanja

BESEDE 4

učbenik za slovenski jezik za prvo leto poklicno-tehniškega izobraževanja

BESEDE 5

učbenik za slovenski jezik za drugo leto poklicno-tehniškega izobraževanja

MLADA OBZORJA. KNJIŽEVNOST 1

učbenik za slovenščino v 1. letniku srednjega poklicnega izobraževanja

MLADA OBZORJA. KNJIŽEVNOST 2

učbenik za slovenščino v 2. letniku srednjega poklicnega izobraževanja

MLADA OBZORJA. KNJIŽEVNOST 3

učbenik za slovenščino za 3. letnik srednjega poklicnega izobraževanja

MLADA OBZORJA. KNJIŽEVNOST 4

učbenik za slovenščino - književnost za prvo leto poklicno-tehniškega izobraževanja

MLADA OBZORJA. KNJIŽEVNOST 5

učbenik za slovenščino-književnost za drugo leto poklicno-tehniškega izobraževanja

OD BRANJA DO ZNANJA. Književnost 1

učbenik za 1. letnik srednjega strokovnega izobraževanja

OD BRANJA DO ZNANJA. Književnost 2

učbenik za 2. letnik srednjega strokovnega izobraževanja

OD BRANJA DO ZNANJA. Književnost 3

učbenik za 3. letnik srednjega strokovnega izobraževanja

OD BRANJA DO ZNANJA. Književnost 4

učbenik za slovenščino v 4. letniku srednjega strokovnega izobraževanja

POTOVANJE BESED, KNJIŽEVNOST 1

učbenik za slovenščino-književnost za 1. letnik triletnih poklicnih šol

POTOVANJE BESED, KNJIŽEVNOST 2

učbenik za slovenščino-književnost za 2. letnik triletnih poklicnih šol

POTOVANJE BESED, KNJIŽEVNOST 3

učbenik za slovenščino v 3. letniku poklicnega izobraževanja

POTOVANJE BESED, KNJIŽEVNOST 4

učbenik za slovenščino za prvo leto poklicno-tehniškega izobraževanja

POTOVANJE BESED, KNJIŽEVNOST 5

učbenik za slovenščino-književnost za drugo leto poklicno-tehniškega izobraževanja

SOCIOLOGIJA

UVOD V SOCIOLOGIJO novo

učbenik za sociologijo v 2. oziroma 3. letniku gimnazijskega izobraževanja

TEME IZ SOCIOLOGIJE

učbenik za sociologijo za srednje strokovne in poklicno-tehniške šole, 2. in 4. letnik

SOCIOLOGIJA

učbenik za sociologijo v 4. letniku gimnazijskega izobraževanja

UVOD V SOCIOLOGIJO

učbenik za sociologijo v 2. oz. 3. letniku gimnazijskega izobraževanja

ZGODOVINA

ZGODOVINA 2 novo

učbenik za zgodovino v 2. letniku gimnazije

ZGODOVINA 1 novo

učbenik za zgodovino v 1. letniku gimnazije

ZGODOVINA 1

d-učbenik za zgodovino v 1. letniku gimnazije

ZGODOVINA 2

učbenik za zgodovino v 2. letniku gimnazije

ZGODOVINA 2

d-učbenik za zgodovino v 2. letniku gimnazije

ZGODOVINA 3

učbenik za zgodovino za 3. letnik gimnazije

ZGODOVINA 3

d-učbenik za zgodovino za 3. letnik gimnazije

ZGODOVINA 4

učbenik za zgodovino za 4. letnik gimnazije

ZGODOVINA 4

d-učbenik za zgodovino za 4. letnik gimnazije

ZGODOVINA ZA SREDNJE STROKOVNO IN POKLICNO TEHNIŠKO IZIBRAŽEVANJE

učbenik za zgodovino za srednje strokovne in poklicno-tehniško izobraževanje, 2. in 3. letnik

ZGODOVINA GLASBE

ZGODOVINA GLASBE 1. OD ZAČETKOV DO BAROKA

učbenik za poučevanje zgodovine glasbe v 3. letniku umetniške gimnazije

UMETNOSTNA ZGODOVINA

UMETNOSTNA ZGODOVINA

učbenik za umetnostno zgodovino v gimnazijskem izobraževanju, srednjem tehniškem oz. strokovnem in poklicno-tehniškem izobraževanju, letniki 1-4

Ekonomska, trgovska in upravno-administrativna dejavnost

EKONOMIKA 1

učbenik za modul Ekonomika poslovanja (vsebinski sklop Ekonomika podjetja, Temeljne računovodske informacije) v programih Ekonomski tehnik in Ekonomski tehnik PTI (vsi letniki)

EKONOMIKA 2

učbeniki za modul Materialno knjigovodstvo v programih Ekonomski tehnik in Ekonomski tehnik PTI (vsi letniki)

EKONOMIKA 3

za modul Finančno knjigovodstvo v programu Ekonomski tehnik (vsi letniki)

OSNOVE POZNAVANJA BLAGA

učbenik za module Prodaja blaga, Upravljanje z blagovno skupino živila, Upravljanje z blagovno skupino tehnika, Upravljanje z blagovno skupino tekstilij in drogerijskih izdelkov v programu Trgovec; za modul Komercialno poslovanje v programu Ekonomski tehnik (vsi letniki)

POSLOVNA INFORMATIKA 1

učbenik za modul Poslovni projekti v programu Ekonomski tehnik, za modul Poslovanje trgovskega podjetja v programu Trgovec, za modul IKT in strojepisje v programu Administrator (vsi letniki)

POSLOVNO RAČUNSTVO IN STATISTIČNA ANALIZA POJAVOV

učbenik za modul Ekonomika poslovanja v programu Ekonomski tehnik ter za modul Delovanje gospodarstva in ekonomika poslovanja v programu Ekonomski tehnik PTI (vsi letniki)

RAZVOJ IN DELOVANJE GOSPODARSTVA

učbenik za modul Sodobno gospodarstvo (vsebinski sklop Razvoj in delovanje gospodarstva) v programu Ekonomski tehnik (vsi letniki)

SVET PREGLEDNIC

učbenik za modul Poslovni projekti (vsebinski sklop Informacijsko komunikacijska tehnologija) v programu Ekonomski tehnik; za modul Informacijsko komunikacijska tehnologija in strojepisje vsebinski sklop Osnove računalništva) v programu Administrator (vsi letniki)

UČNO PODJETJE

učbenik za modul Poslovanje podjetij v programu Ekonomski tehnik (vsi letniki)

ŽIVILSKO PODROČJE

učbenik za modula Prodaja blaga, Upravljanje z blagovno skupino živila v programu Trgovec; za modul Komercialno poslovanje v programu Ekonomski tehnik in Ekonomski tehnik PTI (vsi letniki)

Gastronomija in turizem

STREŽBA novo

učbenik za module Osnove v gostinstvu, Postrežba pijač, Postrežba rednih obrokov, Postrežba izrednih obrokov, Priprava jedi pred gostom, Mešanje pijač v programu Gastronomija in hotelske storitve; za module Osnove gostinstva in turizma, Strežba rednih obrokov, Strežba izrednih obrokov, Priprava jedi pred gostom in mešanje pijač v programu Gastronomija in turizem; za modul Priprava jedi in mešanje pijač v programu Gastronomija (vsi letniki).

TURIZEM ZA SODOBNI ČAS novo

učbenik za module Osnove gostinstva in turizma, Turistično spremljanje in vodenje, Svetovanje in prodaja turističnih proizvodov, Obdelava turističnih informacij, Naravna in kulturna dediščina.

KUHARSTVO

učbenik za module Osnove v gostinstvu, Priprava posameznih jedi, Slovenske narodne jedi, Priprava rednih obrokov, Priprava izrednih obrokov, Delikatesna kuhinja, Peka peciva v programu Gastronomske in hotelske storitve; za module Osnove gostinstva in turizma, Priprava dietnih jedi, Priprava rednih obrokov, Priprava izrednih obrokov, Kulinarika in vina v Sloveniji in po svetu v programu astronomija in turizem; za module Priprava dietnih jedi, Oblikovanje gostinske ponudbe, Obroki in dogodki z animacijo v programu Gastronomija (vsi letniki)

STREŽBA Z ANIMACIJO

učbenik za module Postrežba pijač, Postrežba rednih obrokov, Postrežba izrednih obrokov, Priprava jedi pred gostom, Mešanje pijačv programu Gastronomske in hotelske storitve; za module Strežba rednih obrokov, Strežba izrednih obrokov, Priprava jedi pred gostom in mešanje pijačv programu Gastronomija in turizem; za module Obroki in dogodki z animacijo, Priprava jedi pred gostom in mešanje pijačv programu Gastronomija (vsi letniki)

STREŽBA

učbenik za module Osnove v gostinstvu, Postrežba pijač, Postrežba rednih obrokov, Postrežba izrednih obrokov, Priprava jedi pred gostom, Mešanje pijač v programu Gastronomija in hotelske storitve; za module Osnove gostinstva in turizma, Strežba rednih obrokov, Strežba izrednih obrokov, Priprava jedi pred gostom in mešanje pijač v programu Gastronomija in turizem; za modul Priprava jedi in mešanje pijač v programu Gastronomija (vsi letniki)

Gozdarstvo

KROJENJE LESA

učbenik za modul Sečnja lesa v programu Gozdar; za modul Tehnologije dela v gozdu (vsebinski sklop Sečnja lesa) v programu Gozdarski tehnik (vsi letniki)

VZDRŽEVANJE MOTORNE ŽAGE

učbenik za modul Vzdrževanje funkcij gozda (vsebinski sklop Vzdrževanje ročnih orodij in delovnih strojev za delo v gozdu) v programu Gozdar; za modul Gojenje in varstvo gozdov ( vsebinski sklop Vzdrževanje ročnih orodij in delovnih strojev za delo v gozdu) v programu Gozdarski tehnik (vsi letniki)

TEHNIKA DELA Z MOTORNO ŽAGO

učbenik za modul Sečnja lesa v programu Gozdar; za modul Tehnologije dela v gozdu (vsebinski sklop Sečnja lesa) v programu Gozdarski tehnik (vsi letniki)

Kmetijstvo, hortikultura, naravovarstvo

SPLOŠNA ŽIVINOREJA

učbenik za modula Kmetijska pridelava in reja s kmetijsko mehanizacijo, Reja živali v programih kmetijsko podjetniški tehnik ter Gospodar na podeželju(vsi letniki)

Strojništvo, metalurgija in rudarstvo

KLEPARSTVO IN KROVSTVO

učbenik za modula Kleparska dela in Krovska dela v programu Klepar-krovec (vsi letniki)

Tiskarstvo in mediji

GRAFIČNI IN MEDIJSKI PROCESI

učbenik za modul Grafični in medijski procesi v programih Grafični tehnik in Medijski tehnik (vsi letniki)

Veterina

BESEDE NE POVEDO VSEGA

učbenik za modul Informatika in poslovno komuniciranje v programu Veterinarski tehnik (vsi letniki)

BOLEZNI IN ZAJEDAVCI DOMAČIH ŽIVALI

učbenik za modul Veterinarska tehnologija (vsebinska sklopa Preprečevanje kužnih in zajedavskih bolezni, Preprečevanje organskih in presnovnih bolezni domačih živali) v programu Veterinarski tehnik (vsi letniki)

OSNOVE LABORATORIJSKE DIAGNOSTIKE

učbenik za modul Laboratorijsko delo v veterinarstvu (vsebinski sklop Laboratorijski vzorci) v programu Veterinarski tehnik(vsi letniki)

REPRODUKCIJA DOMAČIH ŽIVALI

učbenik za modul Veterinarska tehnologija rejnih živali (vsi letniki)

Zdravstvo, farmacija in kozmetika

ANATOMIJA IN FIZIOLOGIJA ČLOVEKA

učbenik za modul Anatomija in fiziologija v programu Zdravstvena nega (vsi letniki)

FARMAKOGNOZIJA, KEMIJSKA STRUKTURA NARAVNIH SPOJIN

učbenik za modul Rastlinske droge in naravne spojine v programu Farmacevtski tehnik (vsi letniki)

FARMAKOGNOZIJA, VSEBINE IZ BOTANIKE

učbenik za modul Rastlinske droge in naravne spojine v programu Farmacevtski tehnik ter za modul splošna kozmetologija v programu Kozmetični tehnik (vsi letniki)

MIKROBIOLOŠKE PREISKAVE ŽIVI

učbenik za modul Živilska mikrobiologija z biotehnologijo (vsebinski sklop Živilska mikrobiologija) v programih Živilsko prehranski tehnik SSI in PTI (vsi letniki)

MIKROBIOLOGIJA

učbenik za modul Mikrobiologija in epidemiologija v programu Farmacevtski tehnik ter za modul varovanje zdravja (vsebinski sklop Mikrobiologija) v programu Kozmetični tehnik (vsi letniki)

PEDIKURA

učbenik za modul Pedikura v programih Kozmetični tehnik in Bolničar-negovalec (vsi letniki)

POMOČ IN OSKRBA 1

učbenik za modul Nega in oskrba v programu Bolničar-negovalec (vsi letniki)

POMOČ IN OSKRBA 2

učbenik za modul Nega in oskrba v programu Bolničar-negovalec (vsi letniki)

SPLOŠNA KOZMETOLOGIJA

učbenik za modul Splošna kozmetologija v programu Kozmetični tehnik (vsi letniki)

Živilstvo

KONTROLA KAKOVOSTI MLEKA IN MLEČNIH IZDELKOV

učbenik za modul Kontrola kakovosti živil (VS Kontrola kakovosti živil živalskega izvora) v programih Živilsko-prehranski tehnik SSI in PTI (vsi letniki)

MLEKO IN MLEČNI IZDELKI

učbenik za modul Predelava živil živalskega izvora (vsebinski sklop Predelava mleka v mlečne izdelke) v programih Živilsko prehranski tehnik in Živilsko prehranski tehnik PTI (vsi letniki)

OSNOVE ŽIVILSTVA

učbenik za modul Osnove živilstva v programih Živilsko prehranski tehnik, Slaščičar, Mesar, Pek, Mlekar in Živilec (vsi letniki)

SLADICE

učbenik za modul Sladice v programu Slaščičar (vsi letniki)

SLADOLED IN SLADOLEDNI IZDELKI

učbenik za modul Sladoled v programih Slaščičar in Mlekar (vsi letniki)

TRAJNO PECIVO

učbenik za modul Trajno pecivo v programu Slaščičar

Angleščina

FOCUS 2, 2. izdaja novo

učbenik za angleščino kot prvi tuji jezik v 1. in 2. letniku srednjega poklicnega izobraževanja in kot drugi tuji jezik v 1. in 2. letniku srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja

FOCUS 3, 2. izdaja novo

učbenik za angleščino kot drugi tuji jezik v 1. in 2. letniku gimnazijskega izobraževanja in v 3. in 4. letniku srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja ter angleščino kot prvi tuji jezik v 1. in 2. letniku srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja

FOCUS 4, 2. izdaja novo

učbenik za angleščino kot prvi tuji jezik v 1. in 2. letniku gimnazijskega in v 3. in 4. letniku srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja ter angleščino kot drugi tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazijskega izobraževanja

FOCUS 5, 2. izdaja novo

učbenik za angleščino kot prvi tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazijskega izobraževanja

ON SCREEN 3 novo

učbenik z e-gradivom za angleščino kot prvi tuji jezik v 1. in 2. letniku srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja ter za 1 in 2 leto oziroma 4. in 5. letnik poklicno-tehniškega izobraževanja

ON SCREEN 2 novo

učbenik z e-gradivom za angleščino kot prvi tuji jezik v 1., 2, 3. letniku srednjega poklicnega izobraževanja

HIGH NOTE 1 novo

učbenik za angleščino kot prvi tuji jezik v 1., 2. in 3. letniku srednjega poklicnega izobraževanja in angleščino kot drugi tuji jezik 1. in 2. letniku srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja ter za 1 in 2 leto oz. 4. in 5. letnik poklicno-tehniškega izobraževanja

HIGH NOTE 2

učbenik za angleščino kot drugi tuji jezik v 1. in 2. letniku gimnazijskega izobraževanja in v 3. in 4. letniku srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja ter angleščino kot prvi tuji jezik v 1. in 2. letniku srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja

HIGH NOTE 3

učbenik za angleščino kot prvi tuji jezik v 1. in 2. letniku gimnazijskega in v 3. in 4. letniku srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja ter angleščino kot drugi tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazijskega izobraževanja

HIGH NOTE 4

učbenik za angleščino kot prvi tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazijskega izobraževanja

FOCUS 2

učbenik za angleščino kot prvi tuji jezik v 1. in 2. letniku srednjega poklicnega izobraževanja in kot drugi tuji jezik v 1. in 2. letniku srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja

FOCUS 3

učbenik za angleščino kot drugi tuji jezik v 1. in 2. letniku gimnazijskega izobraževanja in v 3. in 4. letniku srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja ter angleščino kot prvi tuji jezik v 1. in 2. letniku srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja

FOCUS 4

učbenik za angleščino kot prvi tuji jezik v 1. in 2. letniku gimnazijskega in v 3. in 4. letniku srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja ter angleščino kot drugi tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazijskega izobraževanja

FOCUS 5

učbenik za angleščino kot prvi tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazijskega izobraževanja

ON SCREEN B2

učbenik za angleščino kot prvi tuji jezik v 1. in 2. letniku gimnazijskega izobraževanja in kot prvi tuji jezik v 1. - 4. letniku srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja

ON SCREEN B2+

učbenik za angleščino kot prvi tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazijskega izobraževanja

ON SCREEN B1+

učbenik za angleščino kot prvi tuji jezik v 1. - 4. letniku srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja

PRIME TIME 1

učbenik z e-gradivom za angleščino kot drugi tuji jezik v 1. in 2. Letniku gimnazijskega, srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja in za 1. Leto poklicno-tehniškega izobraževanja

PRIME TIME 2

učbenik z e-gradivom za angleščino kot drugi tuji jezik v 3. letniku gimnazijskega in 3. letniku srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja ter kot prvi tuji jezik v 1. in 2. letniku srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja in za 1. leto poklicno-tehniškega izobraževanja

PRIME TIME 3

učbenik z e-gradivom za angleščino kot drugi tuji jezik v 4. letniku gimnazijskega izobraževanja in kot prvi tuji jezik v 3. in 4. letniku srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja

NEW SUCCESS ELEMENTARY

učbenik z e-gradivom za angleščino kot prvi tuji jezik v srednjih poklicnih šolah in kot drugi tuji jezik v srednjih tehniških in strokovnih šolah ter poklicno-tehniških šolah

NEW SUCCESS INTERMEDIATE

učbenik z e-gradivom za angleščino kot prvi tuji jezik v 1. in 2. letniku in kot drugi tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazij ter kot prvi tuji jezik v 3. in 4. letniku srednjih tehniških oz. strokovnih šol

NEW SUCCESS PRE-INTERMEDIATE

učbenik z e-gradivom za angleščino kot drugi tuji jezik v 1. in 2. letniku gimnazij in kot prvi tuji jezik v 1. in 2. letniku ter kot drugi tuji jezik v 3. in 4. Letniku srednjih tehniških oz. strokovnih šol

NEW SUCCESS UPPER-INTERMEDIATE

učbenik z e-gradivom za angleščino kot prvi tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazij

CUTTING EDGE INTERMEDIATE, THIRD EDITION

učbenik za angleščino kot prvi tuji jezik v 1. in 2. letniku gimnazijskega izobraževanja

CUTTING EDGE UPPER INTERMEDIATE, THIRD EDITION

učbenik za angleščino kot prvi tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazijskega izobraževanja

CHOICES INTERMEDIATE

učbenik za angleščino kot prvi tuji jezik v 3. in 4. letniku srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja

CHOICES PRE-INTERMEDIATE

učbenik za angleščino kot prvi tuji jezik v 1. in 2. letniku ter kot drugi tuji jezik v 3. in 4. letniku srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja

NEW OPPORTUNITIES ELEMENTARY

učbenik za angleščino kot drugi tuji jezik v 1. in 2. letniku gimnazijskega izobraževanja in srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja ter kot prvi tuji jezik v 1. letniku srednjega poklicnega izobraževanja

NEW OPPORTUNITIES INTERMEDIATE

učbenik za angleščino kot prvi tuji jezik v 1. in 2. letniku gimnazijskega izobraževanja in v 3. in 4. letniku srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja ter kot drugi tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazijskega izobraževanja

NEW OPPORTUNITIES PRE-INTERMEDIATE

učbenik za angleščino kot drugi tuji jezik v 1. In 2. letniku gimnazijskega izobraževanja in v 3. in 4. letniku srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja ter kot prvi tuji jezik v 1. in 2. letniku srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja

NEW OPPORTUNITIES UPPER-INTERMEDIATE

učbenik za angleščino kot prvi tuji jezik v 3. In 4. letniku gimnazijskega izobraževanja

ENGLISH FOR HAIRDRESSERS

učbenik za angleščino v 3. letniku srednje frizerske šole

ENGLISH FOR NURSES

učbenik za angleščino kot prvi tuji jezik v 3. in 4. letniku srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja

Nemščina

DAS LEBEN A1 novo

učbenik z vajami za nemščino kot drugi tuji jezik v 1. in 2. letniku (modul II in III) ter kot tretji tuji jezik v 2. in 3. letniku gimnazij (modul IV)

DAS LEBEN A2 novo

učbenik z vajami za nemščino kot drugi tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazij (modul II in III)

DAS LEBEN A1 (i-učbenik) novo

i-učbenik za nemščino kot drugi tuji jezik v 1. in 2. letniku (modul II in III) ter kot tretji tuji jezik v 2. in 3. letniku gimnazij (modul IV)

DAS LEBEN A2 (i-učbenik) novo

i-učbenik za nemščino kot drugi tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazij (modul II in III)

PANORAMA A1

učbenik z e-gradivom za nemščino kot drugi tuji oz. tretji tuji jezik v 1. in 2. letniku gimnazijskega izobraževanja ter kot drugi tuji jezik v 1. in 2. letniku srednjega tehniškega in strokovnega izobraževanja

PANORAMA A2

učbenik z e-gradivom za nemščino kot kot drugi tuji jezikv 2. in 3. letniku in kot tretji tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazijskega izobraževanja v programih z najmanj 140 urami pouka z najmanj 70 urami podlage ter kot drugi tuji jezik v 3. in 4. letniku srednjega tehniškega in strokovnega izobraževanja z najmanj 140 urami pouka

PANORAMA B1

učbenik z e-gradivom za nemščino kot prvi tuji jezik v 1. in 2. letniku in kot drugi tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazijskega izobraževanja

WEITBLICK B1+

učbenik z e-gradivom za nemščino kot prvi tuji jezik v 2. in 3. letniku gimnazijskega izobraževanja

STUDIO 21 A1

učbenik z e-gradivom za nemščino kot drugi tuji jezik v 1. in 2. letniku gimnazij in srednjih tehniških in strokovnih šol in kot tretji tuji jezik v 1. in 2. letniku gimnazij

STUDIO 21 A2

učbenik z e-gradivom za nemščino kot prvi tuji jezik v 1. letniku gimnazij, 1. in 2. letniku srednjih tehniških in poklicnih šol in 1. in 2. letniku srednjih poklicnih šol

STUDIO 21 B1

učbenik z e-gradivom za nemščino kot 1. tuji jezik v 2. letniku in kot 2. tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazijskega izobraževanja ter nemščino kot 1. tuji jezik v 3. in 4. letniku srednjega tehniškega in strokovnega izobraževanja

STUDIO D A1

učbenik za nemščino kot drugi tuji jezik v 1. in 2. letniku gimnazijskega izobraževanja in srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja

STUDIO D A2

učbenik za nemščino kot drugi tuji jezik v 2. in 3. letniku gimnazijskega izobraževanja in drugi tuji jezik v 3. in 4. letniku srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja

STUDIO D B1

učbenik za nemščino kot drugi tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazijskega izobraževanja

STUDIO D B1

učbenik za nemščino kot prvi tuji jezik v 1. in 2. letniku gimnazijskega izobraževanja in kot prvi tuji jezik v srednjem tehniškem oz. strokovnem izobraževanju

STUDIO D B2/1

učbenik za nemščino kot prvi tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazijskega izobraževanja

Francoščina

TENDANCES A1 novo

učbenik z e-gradivom za francoščino kot drugi tuji jezik v 1. in 2. letniku oz. tretji tuji jezik od 1. do 4. letnika gimnazijskega izobraževanja in francoščino kot drugi tuji jezik v 1. in 2. letniku srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja

TENDANCES A2 novo

učbenik z e-gradivom za francoščino kot drugi tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja

AGENDA 1

učbenik za francoščino kot drugi tuji jezik v 1. in 2. letniku gimnazijskega izobraževanja ter kot tretji tuji jezik v 1., 2. in 3. ali 2., 3. in 4. letniku gimnazijskega izobraževanja ter kot drugi tuji jezik v 1. in 2. letniku srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja

AGENDA 2

učbenik za francoščino kot drugi tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazijskega izobraževanja ter kot drugi tuji jezik v 3. in 4. letniku srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja

BELLEVILLE 1

učbenik za francoščino kot drugi oz. tretji tuji jezik v 1. in 2. letniku gimnazijskega izobraževanja in francoščino kot drugi tuji jezik v 1. in 2. letniku srednjega tehniškega in strokovnega izobraževanja

BELLEVILLE 2

učbenik za francoščino kot drugi oz. tretji tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazijskega izobraževanja in francoščino kot drugi tuji jezik v 3. in 4. letniku srednjega tehniškega in strokovnega izobraževanja

CAMPUS 1

učbenik za francoščino kot drugi oz. tretji tuji jezik v 1. in 2. letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja in francoščino kot drugi tuji jezik v 1. in 2. letniku srednjega tehniškega in strokovnega izobraževanja

CAMPUS 2

učbenik za francoščino kot drugi oz. tretji tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazijskega izobraževanja in francoščino kot drugi tuji jezik v 3. in 4. letniku srednjega tehniškega in strokovnega izobraževanja

LE NOUVEAU TAXI 1

učbenik za francoščino kot drugi tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazijskega izobraževanja ter kot drugi tuji jezik v 3. in 4. letniku srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja

LE NOUVEAU TAXI 2

učbenik za francoščino kot drugi in tretji tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazijskega ter srednje tehniškega oz. strokovnega izobraževanja

Italijanščina

NUOVO ESPRESSO 1

učbenik za italijanščino kot drugi tuji jezik v 1. in 2. letniku in kot tretji jezik v 2. in 3. letniku gimnazijskega izobraževanja in kot drugi tuji jezik v 1. in 2. letniku srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja

NUOVO ESPRESSO 2

učbenik za italijanščino kot drugi tuji jezik v 2. in 3. letniku in kot tretji jezik v 2. in 3. letniku gimnazijskega izobraževanja in srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja in kot 3. tuji jezik v 3. letniku gimnazij

ESPRESSO 3

učbenik za italijanščino kot drugi tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazijskega izobraževanja in kot drugi tuji jezik v 4. letniku srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja 

Španščina

EMBARQUE 1

učbenik za španščino kot 2. tuji jezik v 1. in 2. letniku gimnazij in srednjih tehniških ter strokovnih šol ter za španščino kot 3. tuji jezik v 1., 2. in 3. letniku gimnazij

EMBARQUE 2

učbenik za španščino kot drugi tuji jezik v 2. in 3. letniku in kot tretji tuji jezik v 2., 3. in 4. letniku gimnazijskega izobraževanja in kot drugi tuji jezik v 2. in 3. letniku srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja

PASSAPORTE COMPILADO A

učbenik za španščino kot drugi tuji jezik v 1. in 2. letniku ter tretji tuji jezik v 1., 2., in 3. ali 2., 3. in 4. letniku gimnazijskega izobraževanja in kot drugi tuji jezik v 1. in 2. letniku srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja

PASSAPORTE B1

učbenik za španščino kot drugi tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazijskega izobraževanja in srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja

NUOVO VEN 1

učbenik za španščino kot drugi tuji jezik v 1. in 2. letniku ter tretji tuji jezik v 1., 2., 3. in 4. letniku gimnazijskega izobraževanja in kot drugi tuji jezik v 1. in 2. letniku srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja

NUOVO VEN 2

učbenik za španščino kot drugi tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazijskega izobraževanja in kot drugi tuji jezik v 3. in 4. letniku srednjega tehniškega in strokovnega izobraževanja

EN ACCION 1

učbenik za španščino kot drugi oz. tretji tujega jezika v 1. in 2. letniku gimnazijskega izobraževanja kot drugi tuji jezik v 1. in 2. letniku srednjega tehniškega in strokovnega izobraževanja

EN ACCION 2

učbenik za španščino kot drugi oz. tretji tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazijskega izobraževanja in kot drugi tuji jezik v 3. in 4. letniku srednjega tehniškega in strokovnega izobraževanja